Stredná odborná škola

Dubnica nad Váhom

 

Organizácia šk. roku

Kritéria prijatia

Rozvrh

Ponuka odborov

Skladba tried

Kontakt na učiteľov

Vedenie školy

Suplovanie

Rada školy

Rada rodičov

Žiacká rada

Projekt EU

Škola budúcnosti

Informatika

Aktivity žiakov

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

   

Aktuality: 

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: http://sosdca.edupage.sk/

 

 
 
 
 
 
 
Aktualizácia 27.8.2015    Informácie 24 hodín denne : vrátnica 042/4456211