Stredná odborná škola

Dubnica nad Váhom

 

Organizácia šk. roku

Kritéria prijatia

Rozvrh

Ponuka odborov

Skladba tried

Kontakt na učiteľov

Vedenie školy

Suplovanie

Rada školy

Rada rodičov

Žiacká rada

Projekt EU

Škola budúcnosti

Informatika

Aktivity žiakov

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

   

Aktuality

Oznamujeme záujemcom o akreditovaný kurz vzdelávania dospelých Programovanie CNC strojov, že v jesennom termíne, ktorý začína dňa 2. októbra 2015 (piatok) o 14:30 hod. v učebni C 28 na pracovisku Štúrova 1388/23 A, sú ešte voľné miesta. Na kurz je možné sa dodatočne prihlásiť elektronicky na adrese peterschon12@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
Aktualizácia 27.8.2015    Informácie 24 hodín denne : vrátnica 042/4456211