Stredná odborná škola

Dubnica nad Váhom

 

Organizácia šk. roku

Kritéria prijatia

Rozvrh

Ponuka odborov

Skladba tried

Kontakt na učiteľov

Vedenie školy

Suplovanie

Rada školy

Rada rodičov

Žiacká rada

Projekt EU

Škola budúcnosti

Informatika

Aktivity žiakov

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

   

 

Príjemné prežitie prázdnin

 
 
 
 
 
 
Aktualizácia 12.7.2016    Informácie 24 hodín denne : vrátnica 042/4456211